Pelastusristeilijä PR Niilo Saarinen

Lähde Raahen Meripelastus ry:n pelastusristeilijä PR Niilo Saarisella ihailemaan Raahen saaristoa, joka on valittu vuoden 2016 retkikohteeksi Suomessa.

Elämysristeilyt Suomen vanhimmalla, edelleen käytössä olevalla pelastusristeilijällä. Asiakasmäärä vähintään 4 henkilöä ja enintään 12 henkilöä.
Tiedustelut ja varaukset: Petri Alminoja, puhelin 040 766 7635.
Säävaraus: Tuulisella säällä (yli 10 m/s) ei risteilyjä järjestetä.
Huom! Raahen Meripelastusyhdistys ry hoitaa ensisijaisesti sille osoitetut hälytystehtävät. Saaristoristeily voi siitä johtuen peruuntua tai siirtyä toteutettavaksi myöhemmin.
Lisätietoja aluksesta:
https://raahenmeripelastus.fi/node/5