Joining Visit Raahe

The new Visit Raahe website offers everything you need to know about travel opportunities in Raahe, Siikajoki and Pyhäjoki. Together we offer potential visitors informative and illustrative high-quality content and, most of all, many good reasons to travel to the Raahe region. 

 

Matkailutoimija – Varmista matkailupalvelusi näkyvyys Visit Raahe sivustolla

Kuka on matkailutoimija ja mikä on matkailupalvelu/-tuote? Matkailun toimiala koostuu värikkäästä joukosta yrityksiä, yhdistyksiä ja eri toimialoja. Perinteisesti matkailualaksi luettujen majoituksen-, ohjelma- ja ravitsemispalveluiden rinnalla siihen kuuluu myös vähittäiskauppaliikenne, luovien alojen kulttuuri- ja mediatuotanto ja designliikunta ja urheiluterveys- ja hyvinvointipalvelut sekä mm. ruokatuotanto.

Miten mukaan Visit Raahe -sivuille

Varmista tuotteesi näkyvyys Visit Raahe sivustolla täyttämällä tämän linkin takana oleva lomake .Muista viimeistellä se Lähetä -painiketta klikkaamalla. Täytäthän lomakeen vaikka palvelusi on näkyvillä nykyisellä Visit Raahe, Visit Pyhäjoki tai muulla sivustolla. 

Miten kuvailla makailutuotetta tai -palvelua

Mieti asiakastasi, matkailijaa. Minkä tarpeen SINUN tuotteesi täyttää? Minkä ongelman se ratkaisee? Mikä SINUN tuotevalikoimassasi on erityislaatuista ja erilaista nimenomaan matkailijaa ajatellen? Matkailijaksi tässä luetaan myös kaupukilaiset, kuntalaiset ja seutulaiset.

Kuvaile tarjontaasi sellaisilla sanoilla joiden saattelemana voisit kuvitella matkailijan (tai kenen tahansa) mielenkiinnon heräävän ja suuntaavan palvelusi äärelle ja liikkeeseesi ostoksille. Kuuluuko valikoimaasi esim. kattaus retkeilyvaatteita ja -välineitä retkelle saaristoon ja luontoon tai ehkä ihanat uima-asut ja muksuille rantalelut? Onko kenkäkaupassasi erityisen hieno nahkakenkäosasto, tai onko myymäläsi vaatetarjonta sellainen jonka voisit nostaa kuvailun kärkeen, otatko parhaat ammattilaismatkakuvat tarvittaessa vaikka rannalla, miten on merituulen tuivertamien hiusten hoidon kanssa, nekin tarvitsevat huomiota ja päähän lämpimät pipot. Löytyykö liikkeestäsi uniikit viemiset kotiin, vuokraatko auton tai pyörän matkailijan käyttöön, syödäkin pitää ja nukkua. Hyödyllistä on myös miettiä itseäsi matkailijana ja millaisiin kuvailuihin itse mahdollisesti matkoillasi kiinnittäisit huomiota.

Kuvat inspiraation herättäjinä

Liitä lomakkeeseen tietojesi lisäksi laadukkaita kuvia kohteestasi.  Alla muutamia  vinkkejä kuvaamiseen ja kuvien valintaan.
Tiedoston nimen tulee kuvata kuvaa. Nimeen kirjoitetetaan optimoitavia avainsanoja väliviivalla erotettuna (ei välilyöntejä), kokonaan pienillä kirjaimilla ja ilman ääkkösiä. 

Kuvilla kerromme Raahen seudusta  tavalla jotka myös paikalliset kokevat aidoiksi ja omiksi.  Kerromme oikeiden ihmisten tarinoita. Kuvissa on hyvä näkyä palvelun kohderyhmiin kuuluvia ihmisiä ja ihmisen tekemiä asioita  (Raahen seudun kohderyhmät: Luontomatkailija, Työmatkailija, Kulttuuri- ja tapahtumamatkailija, päiväkävijä). 
Kuvissa korostuu Raikkaus, luonnollisuus ja uskottavuus ja ajankohtaisuus 

 • Ei mustavalkokuvia eikä ylikäsiteltyjä kuvia. Pyritään hyödyntämään luonnonvaloa. Ihmisiä ei viedä hassuihin ympäristöihin, ei vääristellä totuutta. Pukeutumisessa pyritään luonnolliseen vaikutelmaan.
 • Ympäristökeskeisyys: onko ympäristöllä suuri rooli kuvassa?
 • Tilannekuvat: onko kuvan keskiössä selkeästi hetkellinen tilanne?
 • Elämäntyyli: edustaako kuva paikallista tai kohderyhmän elämäntyyliä?
 • Tarinallisuus: voisiko kuva kertoa itsessään tarinan?
 • Elämänmakuisuus: kuinka jokapäiväiseltä kuvan elementit vaikuttavat? 
 • Ovatko ihmiset näyttelijän vai  tavallisen henkilön näköisiä?
 • Kuvan visuaalinen voimakkuus: tapahtuuko kuvassa jotain poikkeuksellista, joka kiinnittää katsojan huomion?
 • Tekninen laatu: onko kuva teknisesti laadukas?

Visit Raahe sivustolla maksuttomasti

Raahen seudulla on käynnissä mittava matkailumarkkinoinnin kehittämistyö Veden äärellä – Raahen seudun matkailun kehittäminen hankkeen toimesta, jonka myötä tullaan määrittelemään mm. seudun matkailun markkinointia ja kehittämisen organisoituminen. Tässä vaiheessa verkkosivunäkyvyys Visit Raahe -sivustolla on toimijoille maksuton, tulevaisuudessa näkyvyyden kustannuksia voidaan tulla kattamaan esim. vuosittaisella osallistumismaksulla. 

Tapahtumien ilmoittaminen 

Lisää tapahtumasi Kalevan tapahtumakalenteriin. Kalevan tapahtumakalenteri upotetaan suoraan Visit Raahe sivustolle ja siellä näkyvät uusien sivujen julkaisun myötä koko seudun ilmoitetut tapahtumat.

Visit Raahe logo ja sen käyttäminen

Raahen seudulla, Raahessa, Siikajoella ja Pyhäjoella toimivat matkailutoimijat voivat käyttää Visit Raahe logoa omissa materiaaleissaan. Löydät logo-versiot Seutukunnan kuvapankista. 

 • Logo on Visit Raahen omaisuutta.
 • Logon ulkoasua (tekstiä, värejä, mittasuhteita, jne) ei saa millään tavalla muuttaa, eikä siihen saa liittää muita elementtejä.
 • Kaikkia Visit Raahen jakamia versioita saa käyttää huomoiden esim. taustan värit ja tummuuden.

Lisätiedot 

Verkkosivu-uudistusta koskevat kysymyksesi voit lähettää osoitteeseen terhi.etelainen [at] raahe.fi 
Lisätietoja Veden äärellä -hankkeesta saat Facebook -sivuilta. 

Travel service provider – ensure your visibility on the Visit Raahe website

What are travel service providers and travel services/products? The travel industry consists of a colourful bunch of companies, associations and fields. Alongside traditional accommodation, restaurant and activity services it includes retailtransport, culture and media content productsdesignsports and recreationhealth and wellness as well as food production, for example.

How to get on the Visit Raahe website

Ensure the visibility of your product by filling in the form behind this link .Remember to finalise it by clicking the Send button. Please fill in the form even if your service is featured on the current Visit Raahe, Visit Pyhäjoki or other site. 

How to describe a travel product or service

Consider your customer, the tourist. What need does YOUR product fill? What problem does it solve? What is special and different about YOUR product selection from the perspective of the tourist specifically? People visiting from other locations in the area or elsewhere in Finland are also regarded as tourists in this context.

Describe your offering using words that you image will spark the interest of tourists (or anyone) and steer them towards your services or products. Does your selection feature clothes and equipment for camping in the archipelago or the local nature, or maybe wonderful swimwear and beach toys for the kids? Does your shoe shop have an excellent range of leather footwear or clothing that could serve as the focus of the description? Do you take the best professional travel photos, or perhaps provide care for hair tussled by the salty sea breeze or nice hats to protect it? Does your shop stock wonderful souvenirs, do you rent cars or bikes to tourists, or provide tasty meals or accommodation? It is also useful to put yourself in the position of a tourist and consider what kinds of descriptions would draw your attention.

Pictures to pique interest

Add great photos of your location as attachments to the form too.  Some tips for taking and selecting the right kinds of photos are provided below.
The file name must be descriptive of the photo. Include optimisable key words in the name and separate them with hyphens (no spaces). Write everything in lower case and do not use Scandinavian letters. 

Through photos, we can describe the Raahe region in a way that feels genuine and true to local residents too.  We can tell the stories of real people. The photos should show people belonging to the target groups doing real things (target groups in the Raahe region: nature travellers, business travellers, culture and event travellers, day visitors, etc.). 
The photos should focus on fresh, natural, believable and topical elements. 

 • Do not use black-and-white or excessively processed images. Try and utilise natural light. Do not take the people in the photos to unusual environments or twist the truth. Strive for a natural look in terms of clothing.
 • Environmental focus: does the environment have a key role in the photo?
 • Snapshots of activities: does the photo clearly present a transitory moment?
 • Lifestyle: does the photo represent the lifestyle of the local residents or the target group?
 • Story: could the photo itself tell a story?
 • Authenticity: do the elements of the photo seem true to life? 
 • Do the people look like actors or real people?
 • Visual impact of the photo: does the photo contain something exceptional that draws the viewer’s attention?
 • Technical quality: is the quality of the image sufficiently high?

Free-of-charge visibility on the Visit Raahe website

A massive project called Veden äärellä (By the Water) is under way in the Raahe region to develop tourism and travel in the area. The project will also define travel marketing and the organisation of relevant developments, among other things. At this stage, visibility on the Visit Raahe website is free but, in the future, an annual fee, for example, may be implemented to cover the costs. 

Announcing events 

Add your event in the Kaleva events calendar. Kaleva newspaper's event calendar is embedded directly into the Visit Raahe site. It shows any events announced in the context of the publication of new pages.

The Visit Raahe logo and its use

Travel service providers operating in the Raahe region and in Raahe, Siikajoki and Pyhäjoki may use the Visit Raahe logo in their own materials. Versions of the logo can be found in the regional image bank. 

 • The logo is the property of Visit Raahe.
 • The visual appearance of the logo (the text, colours, proportions, etc.) may not be changed in any way, nor may other elements be added to it.
 • All versions distributed by Visit Raahe may be used with due consideration to the background colour and other aspects.

More information 

Send any questions about the website update to terhi.etelainen [at] raahe.fi
More information on the Veden äärellä project is available on the project’s Facebook page.