Henkilötietojen käsittely | Visit Raahe

Henkilötietojen käsittely

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Visit Raahe asiakas- ja markkinointirekisteri

Sovellettu lainsäädäntö

Euroopan Unionin Tietosuoja-asetus (EU 679/2016) ja kansallinen tietosuojalainsäädäntö

Päivitetty

18.12.2018

Rekisterinpitäjä

Visit Raahe, Raahen kaupunki, Raahen seudun kehitys, Rantakatu 5 D 2.krs, 92100 Raahe PL 62, 92101 Raahe Y-tunnus 1791817-6

Yhteyshenkilö

Terhi Eteläinen
Rantakatu 5 D, 2 krs. 92100 Raahe
p. 040 130 3884
terhi.etelainenatraahe.fi

Tietosuojavastaava

Anita Rättyä
p. 040 646 0213
tietosuojaatjict.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme henkilötietojasi voidaksemme tarjota palvelujamme parhaalla mahdollisella tavalla, luodaksemme sujuvan asiakaskokemuksen ja yhteistyön sekä varmistaaksemme verkkosivustojemme ja palvelujemme tehokkaan toiminnan ja ylläpidon. Käytämme keräämiämme tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  • Markkinointi
  • Viestintä
  • Asiakaspalvelu
  • Tuotteiden, palvelujen ja markkinoinnin kehittäminen
  • Raportointi 
  • Käyttäjien tunnistaminen

Henkilötietoja voidaan käyttää muillakin tavoilla, joista kerrotaan tietoja kerättäessä tai silloin, kun suostumusta niiden käsittelyyn pyydetään.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön ja yrityksen nimi sekä yhteystiedot, markkinointiyhteistyö, tuotetilaukset. 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä rekisterin pitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän tarkasti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Säännönmukaiset tietolähteet 

Tietoja keräämme  kun asiakas käyttää palvelujamme, ilmoittautuu tai osallistuu järjestettäviin tilaisuuksiin, tapahtumiin, kilpailuihin tai arvontoihin, tilaa uutiskirjeen tai on muutoin yhteydessä meihin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Visit Raahe ei myy tai vuokraa henkilötietoja ja eikä luovuta tietoja säännönmukaisesti. Luovutamme tietoja vain siten, kuin tässä selosteessa on kuvattu. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EEA–alueen (Euroopan unionin yhteismarkkinat EU:n jäsenmaiden lisäksi Islanti, Liechtenstein ja Norja) ulkopuolelle.

Tietojen säilyttäminen ja poistaminen

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta.

Henkilötietojen tarkastus- ja oikaisupyyntö

Jos haluat tarkistaa tai oikaista henkilötietojasi, täytä henkilötietojen tarkastus- tai oikaisupyyntölomake. Löydät lomakkeen Raahen kaupungin Aineisto- ja tietopyynnöt -sivulta. Toimita lomake allekirjoitettuna henkilökohtaisesti Raahen kaupungin kirjaamoon (Rantakatu 50, Raahe).