Matkailun kehittäminen | Visit Raahe

Matkailun kehittäminen

Matkailun kehittämistä toteutetaan Raahessa, Pyhäjoella ja Siikajoella keskitetysti Raahen seudun kehityksen hallinnoimassa Visit Raahen toiminnassa ja matkailutoimijoita kannustetaan olemaan aktiivisesti kehittämistyössä mukana. Raahen seudulla toteutetaan useita matkailusidonnaisia hankkeita.  

Matkailun kehittämisessä on Raahen seudulla otettu viime vuosien aikana merkittäviä askelia. Raahen seutukunnassa on toteutettu mm. VEDEN ÄÄRELLÄ seutukunnallinen matkailun kehittämishanke, jonka toimenpiteisiin saatiin matkailutoimijat sitoutettua laajasti mukaan. Nyt käynnissä olevat PYÖRÄLLÄ KUUHUN ja ÄLYKÄS JA UUDISTAVA MATKAILU OULUN SEUDULLA -kehittämishankkeet sekä varsinainen Visit Raahen matkailun toimintaympäristön ja seudun matkailun yhteismarkkinoinnin kehittäminen jatkavat luontevasti tällä polulla.

Matkailun kehittämiseen liittyvät asiat kootaan keskitetysti tälle sivulle. Tämä sivu päivittyy työn etenemisen myötä, joten pysy kuulolla. Sivun tiedostot saat pyydettäessä saavutettavassa muodossa. 

 

Tarjoaako yrityksesi hyvinvointi-, terveys- tai hemmottelupalveluja? Kuljetatko työksesi ihmisiä paikasta toiseen maalla, ilmassa tai vesillä? Voitko toteuttaa osasen matkailijoille tarjottavasta ohjelmasta? Taipuuko keittiösi herkkujen tarjoilu vaikka metsän keskellä? Tule mukaan kehittämään osaamisestasi matkailutuotetta ja löytämään uusia yhteistyökumppaneita ja nauttimaan Visit Raahen kanavien tarjoamasta lisänäkyvyydestä palveluillesi! Lue alta käynnissä olevista matkailun kehittämishankkeista ja lähde mukaan. Lisää tietoa Visit Raahe yhteismarkkinoinnista ja sopimuskumppanuuksista löydät sivulta Matkailutoimijat - Mukaan Visit Raaheen.

RAAHEN SEUDUN MATKAILUN MASTERPLAN JA INVESTOINTISUUNNITELMA

Hankkeessa laadittavan Master Planin ja investointisuunnitelman avulla Raahen seutua kehitetään ympärivuotiseksi ja vetovoimaiseksi matkailukohteeksi, jonka matkailukohteet ovat tunnettuja ja saavutettavia sekä kotimaisille että kansainvälisille matkailijoille. Seudun vahvuuksien ja vetovoimatekijöiden tuotteistamista jatketaan sekä kotimaisia että kansainvälisiä matkailijoita puhutteleviksi elämyksellisiksi tuotteiksi, jotka ovat kilpailukykyisiä, kestäviä ja kannattavia. Kuntien ja yrittäjien yhteistyö hankkeessa lisää yhteisymmärrystä siitä, että matkailu on Raahen seudulla tärkeä, kasvava ja kannattava elinkeino sekä vetovoimainen työllistäjä. Hankkeen myötä tieto kestävästä matkailusta ja sen kehittymisestä jalkautuu niin julkisen sektorin kuin yrittäjien arkeen ja siitä osataan viestiä myös ulos päin. Toimenpide- ja investointisuunnitelmalla varmistetaan suunnitelmien toteutumista. 

Raahen seudun matkailun Master Plan ja investointisuunnitelmalla seudun matkailun seuraava kehitysvaihe saadaan etenemään oikea-aikaisesti ja suunnitelmallisesti kaikkien toimijoiden kanssa. Yritykset, kunnat ja sidosryhmät pystyvät ennakoimaan tarvittavat toimenpiteet ja pystyvät reagoimaan kasvun ja kehittämisen vaatimiin toimenpiteisiin. Rahoittajat saavat hyvän kuvan seudun yritysten investointitarpeista ja yrittäjät saavat investoinnit käyntiin. Hankkeen aikana ja tuotoksena syntyvä yhteistyön toimintamalli ja Master Plan ja investointisuunnitelma hyväksytetään kunnallisissa päätöksenteon elimissä ja jalkautetaan toimintaan. 

Hankkeella toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa, liiton matkailustrategiaa, kuntien strategiaa kuin myös aikaisempien hankkeiden suunnitelmia. Hankkeessa huomioidaan ja hyödynnetään vastaavia jo toteutettuja sekä syntymässä olevia matkailun kehittämisen suunnitelmia ja käynnissä hankkeita rannikkoseudulla ja Oulun talousalueella. 

Hankkeen kohderyhmiä ovat Raahen, Siikajoen ja Pyhäjoen yrittäjät, kuntien viranhaltijat ja luottamushenkilöt, yhteisöt, muut sidosryhmät ja seudulle etabloituvat yritykset.

Yhteys- ja hanketiedot 
Raahen seudun kehitys, Rantakatu 5 D, 2. krs, 92100 Raahe  
Toimintakausi: 1.5.2022 - 30.9.2024  
Rahoittaja: Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto 70%, seutukunnan omarahoitus 30%. 
Hankkeen yhteyshenkilö: Terhi Eteläinen, p 040 130 3884 terhi.etelainenatraahe.fi

pohjois-pohjanmaan liiton logo


ÄLYKÄS JA UUDISTAVA MATKAILU OULUN SEUDULLA (STORe) -HANKE 

Älykäs ja uudistava matkailu Oulun seudulla -hanke on ryhmähanke, jossa ovat mukana Oulun ja Limingan, Rokua UNESCO Global Geoparkin, Raahen seudun ja Iin alueet sekä yhteismarkkinointiyhtiö Oulun Matkailu Oy. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat alueella toimivat matkailuun liittyvät yritykset sekä muut matkailutoimijat.

Ryhmähankkeen yhteisinä tavoitteina ja keskeisinä toimenpiteitä on 1) laatia alueelle kestävän matkailun kansainvälinen SDG (Sustainable Development Goals) -kehittämisohjelma, 2) kehittää alueen luonto- ja kulttuurikohteisiin pohjautuvia, uudistavan ja transformatiivisen matkailun tuotteita ja palveluja sekä 3) ottaa käyttöön uusi seudullinen tiedolla johtamisen alusta kasvattamaan tiedolla johtamisen osaamista ja kyvykkyyttä.

Yhteisten tavoitteiden lisäksi kullakin hankkeen osatoteuttajalla on omia tavoitteita ja toimenpiteitä. Raahen seudun osahankkeen päätavoitteina ovat Raahen kaupungin, Siikajoen ja Pyhäjoen alueen kestävän luonto- ja kulttuurimatkailun kohdekehittäminen, kestävän matkailun kriteerit täyttävien matkailutuotteiden kehittäminen sekä matkailun digitaalisten kanavien, toimintamallien ja työkalujen kehittäminen.

Raahen seudulla kohdekehittämisen kärkikohteena on kulttuurihistoriallisesti arvokas puukaupunkialue Wanha Raahe. Hankkeen yhtenä toimenpiteenä laaditaan Wanhan Raahen markkinoinnin brändikäsikirja, joka on hyödynnettävissä aluekehittämisessä, palvelujen tuotteistamisessa ja markkinoinnissa koko seutukunnassa. Kohdekehittämisen lisäksi toisena keskeisenä toimenpiteenä on kehittää erityisesti seudun luonto- ja kulttuurimatkailuun liittyviä tuotteita yhdessä toimijoiden kanssa lisäten samalla matkailutoimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja osaamista mm. palvelumuotoilun, kestävän matkailun ja markkinoinnin saralla. Kolmantena merkittävänä toimenpiteenä on testata ja pilotoida uusia syntyviä tuotteita eri kohderyhmille sekä saada tuotteet digitaalisissa kanavissa helposti löydettäviksi ja ostettaviksi. 

Lisäksi hankkeen aikana kestävää ja uudistavaa matkailua kehitetään Raahen seudulla seuraamalla Visit Finlandin destinaatiotason kestävän matkailun Sustainable Travel Finland (STF)-ohjelmapolkua. Hankkeen aikana seudun matkailutoimijoille tarjotaan vastuullisuusvalmennuksia sekä tukea oman vastuullisen matkailuliiketoiminnan edistämiseksi.

Yhteys- ja hanketiedot  
Raahen seudun kehitys, Rantakatu 5 D, 2. krs, 92100 Raahe  
Hankekoodi: A80638
Toimintakausi: 1.9.2023 - 31.12.2025  
Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma, Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027
Ryhmähankkeessa mukana: Oulun kaupunki/Business Oulu, Oulun Matkailu Oy, Raahen kaupunki/Raahen seudun kehitys (Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki), Humanpolis Oy/Rokua UNESCO Global Geopark, Iin Micropolis Oy, Limingan kunta
Ryhmähankkeen hallinnointi:  Oulun kaupunki / Business Oulu
Ryhmähankkeen projektipäällikkö Iiris Kanniala, 040 4848 821, iiris.kannialaatbusinessoulu.com
Raahen osahankkeen hallinnointi: Projektipäällikkö Johanna Rautio, 040 130 8130, johanna.rautioatraahe.fi 

PYÖRÄLLÄ KUUHUN - PYÖRÄMATKAILUN KEHITTÄMISHANKE 

Pyörällä kuuhun – pyörämatkailusta uusi matkailuelinkeinon edistäjä maaseudulla -hanke on Raahen seudun kehityksen ja Limingan kunnan kaksivuotinen yhteishanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää Raahen seudun - Raahen, Siikajoen ja Pyhäjoen - ja Limingan pyörämatkailua parantamalla keskeisten maastopyöräilyreittien tunnettuutta, palvelukykyä sekä toimijoiden yhteistyötä. Samalla luodaan kokonaan uusi retkipyöräilyyn tarkoitettu maantiepyöräilyn rengasreitti sekä sitä tukeva palveluverkosto. Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat saavutettavuuden parantaminen, tiedottamiseen ja markkinointiin liittyvät toimenpiteet, pyöräilijöille suunnattujen palveluiden ideointi ja tuotteistaminen sekä reittiverkoston kehittäminen ja palvelutason nostaminen.  

Tavoitteet tiivistetysti 
- Limingan ja Raahen seudun keskeisten pyöräilyreittien kehittäminen matkailun näkökulmasta vetovoimaisemmiksi samalla edistäen paikallisen väestön lähiliikuntamahdollisuuksia.  
- Luontomatkailuun liittyvän liiketoiminnan elinvoimaisuuden vahvistaminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien luominen.  

Yhteys- ja hanketiedot 
Marjo-Riitta Sipilä projektikoordinaattori marjo-riitta.sipilaatraahe.fi p. 040 130 8237  
Toteuttajat: Raahen seudun kehitys ja Limingan kunta 
Hanketyyppi: Maaseudun palvelut, kehittäminen 
Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 
Kokonaiskustannusarvio: 254 640 €, josta EU- ja valtion tuki 229 176 € 
Hankehallinnointi: Limingan kunta 
Hankkeen projektipäällikkö Katariina Huikari katariina.huikariatliminka.fi p. 040 194 8357 
Toteutusaika: 3.1.2022-29.2.2024
hankelogot Pyörällä kuuhun

LAKU – LAAKSOSTA KUKKULOILLE MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE 

LAKU - Laaksoista kukkuloille - näkyvyyttä maaseutumatkailuun digitalisaatiolla ja tuotteistamisella -hanke (toteuttamiskausi 1.9.2021-30.9.2023) kohdistui Pohjois-Pohjanmaan matkailualan mikro- ja pk-yritysten kilpailukyvyn kohentamiseen, toiminnan uudistamiseen ja tuotteiden kehittämiseen mm. COVID-19-pandemian synnyttämien uusien tarpeiden sekä Visit Finlandin kestävän kehityksen ja kansainvälisyyskriteerien mukaisiksi.  

Hankkeen merkittävinä teemoina olivat kansainvälistyminen sekä matkailun toimialan digitalisoitumisen ja toimijoiden digikyvykkyyden kasvattamisen tarve. Hankkeessa keskeisenä tavoitteena oli yritysten tuottamien matkailupalveluiden houkuttelevuuden, näkyvyyden, saavutettavuuden ja ostettavuuden parantaminen. Hankkeen toimenpiteinä matkailutoimijoille suunnatut työpajat toteutettiin etupäässä toiminnallisina webinaareina, joissa hyödynnettiin virtuaalisia fasilitointimenetelmiä ja vertaisarviointia ja -kehittämistä. 

Yhteys- ja hanketiedot  
Raahen seudun kehitys, Rantakatu 5 D, 2. krs, 92100 Raahe  
Hankekoodi: A77595  
Toimintakausi: 1.9.2021 - 30.9.2023  
Rahoittaja: Euroopan rakenne- ja investointirahastot - EAKR. Hanketta rahoitettiin osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.  
Hankehallinnointi: Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti 
Hankkeen projektipäällikkö Ulla Lehtinen, p. 050 4761 624 ulla.lehtinenatoulu.fi 
Raahen seudun kehitys: Terhi Eteläinen, p 040 130 3884 terhi.etelainenatraahe.fi 
Hankkeessa olivat mukana: Raahen seudun kehitys (Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Kattilakosken kulttuuriosuuskunta, Kärsämäen kunta sekä Kerttu Saalasti säätiö. 

Laku hankkeen toteuttajat

VEDEN ÄÄRELLÄ MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE 

Veden äärellä hankkeessa (toimintakausi 1.4.2017 – 30.6.2020) kehitettiin Raahen seutukunnan matkailua. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli kehittää Raahen kasvuvyöhykkeen (Raahen kaupunki, Siikajoen kunta ja Pyhäjoen kunta) matkailutoimialaa sekä toimialan pk-yritysten kasvua ja kehittymistä. 

Veden äärellä hankkeen teemoina oli luonto-, kalastus- ja metsästysmatkailu, liikunta- ja hyvinvointimatkailu, teollisuusmatkailu, sekä tapahtumamatkailu. Seudun kiinnostavuus ammentaa ja profiloituu matkailutarjonnassa sen luontaisten vahvuuksien ainesten mukaan - meri- ja saaristo- ja jokivarsien luonto, merenkulun ja kaupankäynnin historia, vireä kaupunki- ja kyläkulttuuri.  

Toiminnalla synnytettiin ja kehitettiin yhteistyötä matkailun parissa toimivien yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden ja sidosryhmien kesken, kehitettiin palvelutarjonnan tuotteistamista ja matkailuinvestointien edistämistä sekä yhteismarkkinointia. Veden äärellä hankkeessa toteutettiin valittuihin matkailukohteisiin tai -teemoihin laajempi kehittämissuunnitelma edistämään matkailupalveluiden syntymistä, kehittämistä ja matkailuinvestointeja.   

Seminaareissa ja työpajoissa seudun matkailupalveluiden tuottajat tutustuivat toisiinsa ja seudun palvelutarjontaan. Työpajojen tavoitteena oli synnyttää seudulle uusia matkailun tuotepaketteja ja valmentaa mm. tuotteistamiseen, palvelumuotoiluun, digitaaliseen markkinointiin. Veden äärellä -hankkeen toimintakauden aikana oli tarjolla seminaareja ja työpajoja matkailun parissa jo toimiville yrityksille ja yhteisöille, sekä sinne haluaville. Kaikki ideat matkailun kehittämiseen otettiin mielellään vastaan ja kehittämisideat olivat laaja-alaisia.  

Veden äärellä hankkeen aikana toteutettiin runsaasti erilaisia työpajoja ja verkostoitumistilaisuuksia. Hankkeen tuotoksina laadittiin seuraavat matkailuesitteet ja matkailusuunnitelmat:  
Visit Raahe elämyspaketit ryhmille 
Raahen seudun matkailumarkkinoinnin sisältösuunnitelma (pdf) 
Pyhäjoen matkailusuunnitelma (pdf, ei saavutettava) 
Raahen saariston ympärivuotisen luontomatkailun kehittämissuunnitelma (pdf) 
Teollisuusmatkailun kehittämissuunnitelma (pdf, ei saavutettava) 
Siikajoen matkailun kehittämissuunnitelma (pdf) 

Veden äärellä hanketta hallinnoi  Raahen seudun kehitys (Raahen kaupunki, Pyhäjoen kunta, Siikajoen kunta). Hanketta rahoitti Euroopan Unioni ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) sekä Pohjois-Pohjanmaan liitto.  
Toimintakausi: 1.4.2017 – 30.6.2020 
    
vedenäärellä hankerahoittajat

MATKAILUN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET TUTKIMUS KESÄ 2022 ja KESÄ 2023

Raahen seudulla on tutkittu matkailun aluetaloudellisia vaikutuksia kesien 2022 ja 2023 aikana. Kesän 2022 tutkimus koostui matkailijoille suunnatusta kyselystä ja paikkatietoa hyödyntävästä datasta. Kesän 2023 tutkimus koostui matkailijoille suunnatusta kyselystä. 
Voit tutustua aineistoon täällä:
2023 Tutkimuksen taustaa ja tuloksia (Pdf)
2022 Tutkimuksen taustaa ja tuloksia (Pdf) Kyselyssa saatu palaute (pdf) | Visit Raahe Matkailun aamukahvilla tallenne 11.11.2022 esittelyosa ilman keskusteluja (kesto noin 20 min. | 
Lisätietoja ja materiaalin tulkinta-apua antaa matkailupäällikkö Terhi Eteläinen terhi.etelainenatraahe.fi p. 040 130 3884

MUKAAN KEHITTÄMÄÄN JA KEHITTYMÄÄN 

Kehittämistyössä tehdään erilaisia toimenpiteitä sekä järjestetään tilaisuuksia ja työpajoja matkailualan toimijoille. Toimenpiteistä viestitään aktiivisesti Raahen seudun matkailun kehittäminen Facebook – sivulla. Kaikki Visit Raahe toimijat verkostoon kuuluvat kuulevat hankkeiden toimenpiteistä osana Visit Raahen viestinnän toimenpiteitä. Tuki ja toiminta on tarkoitettu kaikille Raahen, Siikajoen ja Pyhäjoen nykyisille ja tuleville matkailutoimijoille ja toimialan kehittämisestä kiinnostuneille. Seuraa ilmoittelua, tule juttusille, kutsu käymään, innostutaan yhdessä :) 

Yhteystiedot